Zastupitelstvo

Starosta

Ing. Eva Jurková (tel: 604 220 177)

Místostarostové

Mgr. Lenka Gillová (tel: 732 154 166)
Jiří Seifert (tel: 725 679 607)

Zastupitelé

RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.
Ing. Mojmír Bezecný
Ing. Lubomír Charvát
Kristýna Matějková
Martin Pinta
Mgr. Jiří SysloVýbory


Finanční výbor

RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D. (předseda)
Ing. Libor Krejčiřík
Jaroslava Kačerová

Kontrolní výbor

Ing. Mojmír Bezecný (předseda)
Mgr. Peter Páluš
Ing. Jiří PrekKomise


Komise stavební a životního prostředí

Mgr. Lenka Gillová (předseda)
Ing. Lubomír Charvát
Ing. Augustin Gec
Ing. Martina Husičková
Dagmar Kružíková

Kulturně sociální komise

Mgr. Jiří Syslo (předseda)
Kristýna Matějková
Martin Pinta
Marie Chytilová
Ing. Veronika Lindrová