Zastupitelstvo

Starosta

Ing. Eva Jurková (tel: 604 220 177)

Místostarosta

RNDr. Sylva Adamovská (tel: 737 885 083)

Zastupitelé

Mgr. Lenka Gillová
RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.
Jiří SeifertVýbory


Finanční výbor

Jiří Seifert (předseda)
Bc. Zuzana Pavlíková, Jaroslava Kačerová

Kontrolní výbor

RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D. (předseda)
Mgr. Peter Páluš, Ing. Jiří PrekKomise


Sociální komise

Hana Křížová (předseda)
Marie Chytilová, Mgr. Markéta Dejmalová

Komise stavební a životního prostředí

Mgr. Lenka Gillová (předseda)
Ing. Augustin Gec, Ing. Martina Husičková

Kulturně sportovní komise

Mgr. Jiří Syslo (předseda)
Jiří Husička, Vladimír Vích, Dagmar Kružíková, RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.