Spolky v Hlušovicích

Spolek žen

Spolek žen Hlušovice je v naší obci činný od 21. srpna 2006. Pořádáme akce pro děti, některé z nich se každoročně opakují a  staly se nedílnou součástí určitého období v roce (dětský maškarní karneval, čarodějnice, drakiáda, uspávání broučků, mikulášská nadílka). Začaly jsme organizovat zájmovou činnost pro děti i dospělé. Snažíme se o to, aby bylo v naší obci živo. Potkáváme se, seznamujeme se, bavíme se – prostě žijeme.

Spolek seniorů

V obci již po mnoho let působí spolek seniorů, který organizuje každoročně dva zájezdy, dále pak vánoční posezení, MDŽ a také se aktivně zapojuje do dalších obecních akcí.

Spolek rybářů

Rybáři každoročně organizují jarní spouštění vodníka, podzimní výlov a ples v Hlušovicích.

Spolek přátel MŠ Hlušovice

V současné době především organizují ples MŠ Hlušovice.

Skauti

V posledních letech se aktivně zapojují do obecního života.

Stolní tenisté

Organizace turnajů.

Hlušovičtí farníci

Vánoční a Velikonoční akce/bohoslužby, Hlušovické hody.

Spolek Pro Hlušovice, z.s.

18.1.2019 byl založen Spolek Pro Hlušovice, z.s. Základním účelem je podpora a organizování sportovních, kulturních a společenských akcí. Cílem spolku je možnost širší nabídky společenského vyžití místních občanů. Aktivity spolku v prvním roce: Velikonoční tvoření, Zábavné odpoledne, Rozloučení s prázdninami, Nohejbalový turnaj. Ve spolupráci s ostatními subjekty jsme pomáhali se stavěním a kácením máje, zajistili jsme občerstvení na Čarodějnicích, letních kinech a Drakiádě s Gulášfestem. Spolek významnou měrou podporuje pohybovky pro děti, kruhový tréning pro dospělé a místní divadlo HLOD.

Divadlo HLOD

V září 2019 vzniklo pod záštitou spolku Pro Hlušovice ochotnické divadlo HLOD. Soubor má zatím 11 členů a rádi se budeme rozrůstat. V ochotnickém divadle nejde jen o hraní a zábavu. Vyzkoušíme si také nehereckou práci, například výrobu kulis, vytvoření scény, šití kostýmů. Scházíme se každou středu od 19 -ti hodin v Kulturním domě v Hlušovicích.

POHYBOVKY

Cvičení pro děti ve věku 4 – 7 let, konané 1x týdně, v pondělí a trvající 60 minut, zaměřené na celkovou pohybovou průpravu děti a jejich přípravu k zápisu do ZŠ. Na podzim a na jaře probíhají v blocích po 15 lekcích. Cvičení vedou školení trenéři. Každá lekce má přesně danou strukturu s dílčími cíli. Ve cvičení se děti seznámí s novými hrami a jejich pravidly,učí se spolupracovat ve skupinách,  rozvíjejí obratnost a zlepšují a osvojují si nové pohybové dovednosti, jakými jsou například hod míčem, kotoul, odrazy apod. Během cvičení děti používají i různá sportovní náčiní.

KRUHOVÝ TRÉNINK

Cvičení pro dospělé probíhá 1x týdně,v pondělí a trvá 60 minut. Jedná se o skupinové cvičení pro maximálně 20 zájemců. Je vhodné pro všechny věkové kategorie. Lekce jsou vedeny zkušeným a školeným trenérem. Při cvičení se používá sportovní náčiní.