Poplatky

Obecní úřad Hlušovice oznamuje, že poplatky na rok 2023 je možné zaplatit na účet číslo 201550113/0600. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce června za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

  • Stočné: 1800,- Kč
  • Komunální odpad: 600,- Kč
    (děti narozené v daném kalendářním roce jsou od poplatků za kom. odpad a stočné osvobozeny)
  • Poplatek za psa: 200,- Kč, další pes 400,- Kč
  • Důchodci poplatek za psa: 100,- Kč, další pes 200,- Kč
  • Vodné: 59 Kč/m3 (vč. DPH)