Poplatky

Obecní úřad Hlušovice oznamuje, že poplatky na rok 2021 je možné zaplatit na účet číslo 201550113/0600. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce června za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

  • stočné: 1500,- Kč
  • komunální odpad: 500,- Kč
    (děti narozené v daném kalendářním roce jsou od poplatků za kom. odpad a stočné osvobozeny)
  • Poplatek za psa: 200,- Kč, další pes 400,- Kč
  • Důchodci poplatek za psa: 100,- Kč, další pes 200,- Kč