GDPR – JAK NA OBCI NAKLÁDÁME S OSOBNÍMI ÚDAJI?

Obec Hlušovice, okres Olomouc
IČ: 00 635 677
Hlavní 89, 783 14 Hlušovice
(dále jen „obec“)

a) Obec eviduje pouze nezbytně nutné osobní údaje vyplývající ze zákonného titulu. Tyto osobní údaje nepředáváme nikomu dalšímu.

b) Pokud jste v minulosti udělili souhlas se zasíláním informací, aktualit nebo novinek na Váš email, obec navíc eviduje tento osobní údaj (email), na který je oprávněna výše uvedené informace zasílat.

c) Z emailového zasílání se můžete nechat kdykoliv odhlásit – (prostým vzkazem na email: podatelna@obechlusovice.cz). Osobní údaj (email) bude vymazán.

d) Obec postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který je nahrazen výše uvedeným obecným nařízením.

Obec Hlušovice
starosta obce: Jaromír Malý
pověřenec GDPR: Ing. Ondřej Najbr