Nakládání s odpady v karanténě

04. 04. 2020

Členové domácností, kteří mají potvrzené onemocnění COVID-19 nebo jsou v karanténě, musejí zacházet s odpady jinak, než jsou zvyklí.

Takovéto domácnosti odpad netřídí, tzn. papír, sklo i plasty ukládají společně do plastových odpadkových pytlů o tloušťce minimálně 0,2 mm. V případě tenčích odpadkových plastových pytlů je nutné použít dva kusy. Pytel s odpadky se musí pečlivě zavázat a v místě úvazu postříkat dezinfekcí. Takto zabalený odpad je nutno uložit do popelnice na směsný komunální odpad. Odpad se nikdy neukládá vedle popelnice, aby nedošlo k infikování osob svážejících odpad.

Pro ostatní domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic nemění.

Kompletní přehled informací naleznete také v letáku Ministerstva životního prostředí:

Nakládání s odpady v karanténě

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech