Kontrola nelegálního vypouštění dešťových vod do tlakové kanalizace

03. 07. 2024

Obec Hlušovice jako majitel a provozovatel tlakové kanalizace bude v období 8. 7. – 30. 11. 2024 provádět kontrolu nelegálního vypouštění dešťových vod do tlakové kanalizace.

Dle Provozního řádu tlakové kanalizace obce Hlušovice je odvádění dešťových vod do tlakové kanalizace zakázáno. Pravidla využívání tlakové kanalizace jsou uvedena na webových stránkách obce (https://www.hlusovice.eu/kanalizacni-pripojky).

V případě podezření na nelegální napojení dešťových svodů do tlakové kanalizace bude u napojených nemovitostí provedena kontrola tzv. barevnou či kouřovou metodou přes revizní šachty případně přes gajgry dešťových svodů jednotlivých nemovitostí. Žádáme tedy majitele nemovitostí o součinnost.

Upozorňujeme občany, že porušením Provozního řádu tlakové kanalizace naplňujete skutkovou podstatu přestupku dle § 32 odst. 4 písm. d) zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, za který Vám může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč.

Kontrola nelegálního vypouštění dešťových vod do tlakové kanalizace

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech