Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice

19. 06. 2024

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice, které se uskuteční v pondělí 24. 6. 2024 v 18hod. 

Z důvodu mimořádného provozu mateřské školy v kulturním domě se veřejné zasedání zastupitelstva uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hlušovicích. Více informací níže.

Program:

1) Účetní závěrka MŠ Hlušovice za rok 2023
2) Účetní závěrka obce Hlušovice za rok 2023
3) Závěrečný účet obce Hlušovice za rok 2023
4) Zpráva o hospodaření obce Hlušovice
5) MŠ Hlušovice - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu
6) Zpráva Kontrolního výboru č. 1/2024
7) Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 150
8) Zpráva o uplatňování územního plánu
9) Smlouva o zpracování změny ÚP
10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2024/MŠ
11) Školné MŠ na školní rok 2024/2025
12) Různé : a) info o dostavbě MŠ

                       b) ploty na veřejném prostranství

                       c) Workoutové hřiště

                       d) dopravní značení u MŠ
13) Diskuse

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech