Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice

29. 04. 2024

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice, které se uskuteční v pátek 3. 5. 2024, ve 14hod ve společenském sále. Více informací níže.

Program:
1) Smlouva o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene ČEZ
2) Výběr zhotovitele workoutového hřiště, podpis smlouvy
3) Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
4) Sazebník za poskytnutí informací
5) Diskuse

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech