POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 6.11.2019

06. 11. 2019

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 6.11.2019, V 17:00 HODIN VE SPOLEČENSKÉM SÁLE

Program:
1) Schválení dotace z Olomouckého kraje na skupinový vodovod Hlušovice
2) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ
3) Inventarizace (komise, proškolení atd.)
4) Smlouva KIDSOK – dodatek smlouvy č. 2
5) OZV č. 1/2019 – shromažďování a třídění odpadů (aktualizace)
6) Změna ceny krátkodobého nájmu sálu KD
7) Různé:
 Obecní zpravodaj
 Směna pozemků p.č. 307/117 za p.č. 307/103, k.ú. Hlušovice cca 3 m2
 Návrh kupní smlouvy p.č. 140, 145/5 a 139, vše v k.ú. Hlušovice

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 6.11.2019

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech