Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky

28. 02. 2024

Vážení občané,

obdrželi jsme informaci s potvrzením nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) na území obce Bohuňovice. Informujeme vás o tomto ohnisku a předáváme doporučení Státní veterinární správy pro chovatele drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí (viz příloha).

V následujících 30 dnech SVS doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě zjištění zvýšeného úhynu chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků je třeba tyto skutečnosti neprodleně oznámit na tel. č. 602 510 612 nebo 720 995 206. Na uvedená čísla je nutno podávat informaci v případě nálezu zvýšených úhynů volně žijících ptáků v naší obci nebo její blízkosti.

Děkujeme za spolupráci.

Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech