Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice

06. 12. 2023

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice, které se uskuteční v pondělí dne 11.12.2023, v 18hod ve společenském sále. Více informací níže.

Program:
1) Rozpočtové opatření č. 4/2023
2) Inventarizační komise a inventarizace majetku obce
3) Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené s Advokátní kanceláří Ritter–Šťastný dne 22. 10. 2015
4) Stočné pro rok 2024
5) Vodné pro rok 2024
6) Odpady pro rok 2024
7) Zpráva Kontrolního výboru
8) Zpráva Finančního výboru
9) Peněžité odměny pro komise a výbory
10) Peněžitá odměna pro kronikáře obce
11) Odměna neuvolněným zastupitelům obce
12) Odměna uvolněnému zastupiteli obce
13) Rozpočtové provizorium na rok 2024 a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024
14) Darovací smlouva p. Janecký
15) Přijetí dotace – Vybavení MŠ Hlušovice
16) Smlouva o dílo – Rekonstrukce a přístavba MŠ Hlušovice
17) Smlouva – Pořízení techniky na údržbu obce Hlušovice včetně příslušenství
18) Smlouva o ukládání odpadu na skládce ostatních odpadů skupiny S OO3 v Bohuňovicích
19) Různé: a) vystoupení z OHSO
                      b) kontrola připojení TK
                      c) oprava výtluků
                      d) informace o organizaci rekonstrukce a přístavby MŠ
20) Diskuse

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech