Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice

26. 10. 2023

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice, které se uskuteční v pondělí dne 30.10.2023, v 18hod ve společenském sále. Více informací níže.

Program:

1) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2) OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
3) Jmenování člena kulturně-sociální komise
4) Dohoda o převodu vlastnictví k síti VO
5) Nákup techniky pro údržbu obce
6) Workoutové hřiště - rozhodnutí o pořízení
7) Aktuální informace: a) tlaková kanalizace - kontrola připojení nemovitostí

                                             b) Studie ulice Hlavní (chodníky, travnaté pásy, sjezdy, parkování)

                                             c) ukládání sítí na obecních pozemcích

                                             d) opravy VO a chodníků

                                             e) poplatky za SKO a stočné

8) Diskuse

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech