Stolní tenis pro děti

07. 09. 2023

Sportovní klub Hlušovice sděluje, že každé úterý od 12. září t.r. mají děti z naší obce možnost přijít si zahrát stolní tenis či si jen tak zapinkat na sál kulturního domu.
Začátek je v 16,00 hodin, ukončení v 17,00 hodin. Účast je zdarma.
Nutností je vhodné sportovní oblečení, sálová obuv se světlou podrážkou a vlastní pálky.

Rodiče (zákonní zástupci) mohou přihlásit své děti u Miroslava Müllera na tel. čísle 776 611 876 nebo na mail: miro-velo@seznam.cz.

Bližší informace naleznete v pozvánce.

Stolní tenis pro děti

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech