Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce

23. 05. 2023

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí dne 29.5.2023 v 18hod ve společenském sále. Více informací níže.

Program:

1) Schválení vstupu Obce Hlušovice do SSOOK a.s.
2) Smlouva o spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
3) OZV o nočním klidu
4) Aktualizace Programu rozvoje obce
5) Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Hlušovice (MŠ Hlušovice)
6) Podání žádosti o dotaci na MMR na projekt „MŠ Hlušovice – rekonstrukce a přístavba“
7) Diskuse

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech