Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce

20. 04. 2023

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí dne 24.4.2023 v 18hod ve společenském sále. Více informací níže.

Program:
1) Účetní závěrka MŠ Hlušovice
2) Účetní závěrka obce Hlušovice
3) Závěrečný účet obce za rok 2022
4) MŠ Hlušovice – převod výsledku hospodaření do rezervního fondu
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
6) Rozpočtové opatření 1/2023
7) Stanovení ceny pozemků
8) Smlouva o dílo – Rekonstrukce a přístavba MŠ Hlušovice
9) Odpadové hospodářství svazku obcí
10) Žádost o odkup obecního pozemku p.č.330/134
11) Různé:
a. Výsledek auditu ze 15. 3. 2023
b. Tvorba ceny vody (vodné)
c. Poplatky - lidé bez trvalého pobytu, RUD
d. Směsný komunální odpad - produkce
e. Velkoobjemový odpad - rozbor
12) Diskuse

Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech