Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva

20. 02. 2023

Zasíláme pozvánku na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlušovice, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 v 18:00 hodin ve společenském sále.

Program:

1) OZV o nočním klidu na rok 2023
2) Rozpočtová odpovědnost zveřejňování dokumentů
3) Návrh rozpočtu obce Hlušovice na rok 2023
4) Návrh rozpočtu Mateřská škola Hlušovice, p.o. na rok 2023
5) Dodatek č. 1 ke Směrnici: Účelový sociální fond pracovníků obce Hlušovice
6) Žádost o poskytnutí příspěvků a dotací organizacím a spolkům na rok 2023
7) Žádost o dotaci pro Jednotu Zábřeh – provozovna Hlušovice
8) Pravidla pro ukládání volných finančních prostředků obce na vkladové účty
9) Ukončení SoD Mateřská škola Hlušovice – projektová dokumentace
10) Uzavření SoD Mateřská škola Hlušovice – rekonstrukce a přístavba
11) Pověření kontrolního výboru veřejnosprávní kontrolou MŠ
12) Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2022
13) Kronika obce Hlušovice za rok 2020
14) Žádost na odkup pozemků
15) Oslovení majitelů pozemků na Záhumenní a Akátové ulici – řešení dopravní situace
16) Nová zelená úsporám light
17) Veřejné osvětlení obce – výměna
18) Dluhové poradenství pro občany
19) Diskuse
20) Závěr

Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech