Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva 12. 12. 2022

12. 12. 2022

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 12. 12. 2022, V 18:00 HODIN VE SPOLEČENSKÉM SÁLE

Navržený program:

1) Rozpočtové opatření č. 10/2022.
2) Inventarizační komise a inventarizace majetku obce
3) Informace o podpisu Dodatku č. 2 ke SoD – Přírodní zahrada MŠ
4) Spisový řád obce
5) Organizační řád obce
6) Stočné pro rok 2023,
7) Vodné pro rok 2023, odečty vody
8) Úplata za pronájem Kulturního domu, sportovního areálu od 1. 1. 2023
9) Zpráva Kontrolního výboru
10) Peněžité odměny pro komise a výbory
11) Peněžitá odměna pro kronikáře obce
12) Rozpočtové provizorium na rok 2023 a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
13) Uzavření smlouvy s firmou MAZOK s.r.o.
14) Různé:
            a. Česká obec – aplikace do mobilu
            b. Přírodní zahrada MŠ Hlušovice
            c. Přístavba MŠ Hlušovice
            d. Dopravní značení na Loučkách
            e. Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
            f. Kanalizace obce
Diskuse

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech