Splatnost poplatků za stočné

14. 06. 2022

Vážení občané,

dovolujeme si upozornit, že se blíží konec splatnosti pro poplatky za stočné na rok 2022. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce června.

Poplatek ve výši 1 500 Kč/osobu je možné zaplatit:

  • na účet číslo 201550113/0600. Variabilní symbol = číslo popisné.  Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (stočné).
  • v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách (pondělí, středa: 9-12, 13-17)

Děkujeme.

Splatnost poplatků za stočné

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech