Splatnost poplatků za odpady

13. 04. 2022

Důrazně žádáme o zaplacení poplatků za svoz komunálního odpadu, které měly být uhrazeny nejpozději do 31. 3. 2022!
Pokud patříte mezi ty, kteří stále neuhradili tyto poplatky, přečtěte si prosím informace v příloze.

Splatnost poplatků za odpady

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech