Poplatky 2022

04. 01. 2022

Poplatky

Obecní úřad Hlušovice oznamuje, že poplatky na rok 2022 je možné zaplatit na účet číslo 201550113/0600. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce června za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:
  • stočné: 1500,- Kč

  • komunální odpad: 600,- Kč

    (děti narozené v daném kalendářním roce jsou od poplatků za kom. odpad a stočné osvobozeny)

  • Poplatek za psa: 200,- Kč, další pes 400,- Kč

  • Důchodci poplatek za psa: 100,- Kč, další pes 200,- Kč

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech