Výkopové práce

16. 07. 2021

Vážení občané, na ulici Hlavní probíhají výkopové práce z důvodu opravy melioračního potrubí. Žádáme občany, aby při pohybu v okolí staveniště dbali zvýšené bezpečnosti a nevstupovali za výstražnou pásku. Za způsobené obtíže se omlouváme.

Ing. Eva Jurková, starostka

Výkopové práce

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech