Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 17.2.2021 - ODLOŽENO

08. 02. 2021

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

DNE 17.2.2021, V 17:00 HODIN VE SPOLEČENSKÉM SÁLE

Program:

 

   1.  Návrh rozpočtu obce na r. 2021
   2.  Dohoda o úhradě nákladů rekonstrukce úpravny vody v Bohuňovicích
   3. Dohoda o dodávce pitné vody č. 01/2021
   4. Darovací smlouva se zřízením služebnosti – Prostřední louky
   5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene MSEM a.s.
   6. Zásady pro vydávání obecního zpravodaje „Co? V Hlušovicích“
   7. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů – Marius Pedersen
   8. Žádosti o poskytnutí dotací organizacím a spolkům
   9. Zpráva předsedkyně FV č. 3/2020
   10. Rozpočtové opatření č. 7/2020
   11. Návrh nového kronikáře/ky obce Hlušovice
   12. Kronika obce 2018
   13. Různé:
    - Balíčky pro občany „Covid-19“
    - Antigenní testy SPEA
   14. Diskuze

  Vyvěšeno: 8.2.2021

  Svěšeno: 18.2.2021

   

  Veřejné zasedání zastupitelstva obce bude probíhat za dodržení hygienických podmínek platných v této době (roušky, dezinfekce rukou a dodržování rozestupu 2 m)

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva ke stažení zde (PDF).

  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 17.2.2021 - ODLOŽENO

  zpět na aktuality

  Novinky - výpis všech