Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 13. 5. 2020

13. 05. 2020

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 13.5.2020, V 17:00 HODIN VE SPOLEČENSKÉM SÁLE

Program:

 • Rezignace na mandát zastupitele obce Mgr. Ing. Anny Kupkové
 • Nastoupení náhradníka na uprázdněný mandát v ZO Mgr. Lenka Gillová, složení slibu
 • Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2020
 • Smlouva o budoucí smlouvě VB – přeložka VVN a KVN – Pískovna, Hlušovice
 • Smlouva o zřízení VB – služebnosti ČEZ Mgr. Krejčí
 • Smlouva o zřízení VB – služebnosti ČEZ Koutný
 • Zpráva předsedů FV a KV
 • Smlouva o partnerství cyklostezka Hvězdná – oprava
 • Cenová nabídka 20-10694-05-VDV Bohuňovice – Hlušovice
 • Rezignace členů redakční rady – Lenka Wantuloková a Jan Svozilík
 • Finanční dar pan Janecký a manželé Opletalovi č. p. 150
 • Různé
 • Dodatek smlouvy č. 23 – Marius Pedersen – staženo
 • Cenová nabídka provádění servisu a údržby veřejného vodovodu VHS Sitka – staženo
 • Informace coronavir Covid 19
 • Diskuze

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bude probíhat za dodržení hygienických podmínek platných v této době (roušky, dezinfekce rukou a dodržování rozestupu 2 m)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 13. 5. 2020

zpět na aktuality

Novinky - výpis všech