JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Hlušovice

 

DNE 18.4.2018, V 17:00 HODIN VE SPOLEČENSKÉM SÁLE

Program:

1) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ČEZ
2) Výběrová a hodnotící komise TDI a koordinátora BOZP „Skupinový vodovod Hlušovice“
3) Rozpočtová opatření 1, 2/2018
4) Zpráva předsedů FV a KV
5) Pravidla pro vyřizování petic a stížností
6) Prodloužení splaškové kanalizace ul. Okružní, firma SOVYM
7) Přihláška do soutěže „Vesnice roku 2018“
8) Různé
9) Diskuze