JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Hlušovice

 

DNE 13. 9. 2017, V 17:00 HODIN VE SPOLEČENSKÉM SÁLE

 Program:

1) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ

2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Ol.
Kraje

3) Smlouva o zřízení VB – služebnosti IV-12- 80112067/VB/1

4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rozšíření kapacity MŠ v Hlušovicích“

5) Smlouva o zřízení VB – služebnosti IV-12- 8012950/VB/001

6) Souhlas s využitím převodu finanční částky z rezervního fondu MŠ

7) Rozpočtové opatření č. 8, 9/2017

8) Kolaudační rozhodnutí a podání nové registrace MŠ na KúOk

9) Oprava krytu komunikace v ulici Záhumenní

10) Různé

- Navýšení počtu nádob na 4 ks na papír

- Vítání občánků 7.10.2017 v 10:00 hodin