JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Kontroly kotlů od 1.1.2017

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, § 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

Provozovatel stacionárního zdroje (fyzická nebo právnická osoba) je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Povinnost zajistit provedení první kontroly byla stanovena do 31. prosince 2016. Kontrolu mohou provádět oprávněné osoby ze seznamu odborně způsobilých osob, který lze nalézt na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Doklad o provedené kontrole, stvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší, si provozovatel ponechá pro případné prokazování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.