JA University - шаблон joomla Продвижение

Obec Hlušovice

Vizualizace stavebních úprav MŠ, 2017

Kontroly kotlů od 1.1.2017

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, § 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

Provozovatel stacionárního zdroje (fyzická nebo právnická osoba) je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Povinnost zajistit provedení první kontroly byla stanovena do 31. prosince 2016. Kontrolu mohou provádět oprávněné osoby ze seznamu odborně způsobilých osob, který lze nalézt na stránkách Hospodářské komory České republiky: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Doklad o provedené kontrole, stvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší, si provozovatel ponechá pro případné prokazování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Ukončení gynekologické ordinace v Bohuňovicích

MUDr. Topič oznamuje ukončení činnosti gynekologické ordinace v Bohuňovicích s účinností od 1. února 2017.

Všem pacientkám gynekologické ordinace v Bohuňovicích nabízí služby v ambulanci ve Šternberku Opavská 1.

Tříkrálová sbírka 2017

Letos jako už tradičně proběhla v obci Hlušovice Tříkrálová sbírka.

Výnos činil v obci Hlušovice celkem 16.978,- Kč.

Permanentky na HC Olomouc a VK UP Olomouc

1) možnost zapůjčení 2x permanentka na extraligový zápas HC Olomouc na OÚ

2) možnost zapůjčení 2x permanentka na extraligový zápas VK UP Olomouc na OÚ